پرس-برک_دستگاه-گیوتین-تیغه-های-برش_سمبه-و-ماتریس_پرس-برک -
گالری تصاویر
 • همه
 • پرس برک.jpg
 • مستند احمد آسیاست.mp4
 • پرس برک با سیستم y1,y2.jpeg
 • پرسنل احمدآسیا.jpeg
 • پــرس برک.jpg
 • پرس برک و گیوتین.jpg
 • بزرگترین تولید کننده.jpg
 • ماشین سازی احمد آسیا.jpg
 • کارخانه.jpg
 • درحال تولید.jpg
 • جدید.jpg
 • تولیدکننده گیوتین.jpg